Ce trebuie să ştim despre asigurările auto – RCA 2014

asigurari-auto-ieftinePoliţa de asigurare RCA (Răspundere Civilă Auto) este un contract încheiat între deţinătorul unui autovehicul, persoană fizica sau juridică, şi o companie de asigurare autorizată în acest sens, având ca unic scop despăgubirea terţelor părţi prejudiciate în urma accidentelor de circulaţie produse din vina dumneavoastră.

Aşadar, asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie nu se adresează titularului poliţei, ci doar terţelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia, fie că este vorba de daune la autovehicule, vătămari corporale, decese sau pagube aduse proprietăţilor.

Asigurarea RCA este o metodă de protecţie pentru conducătorul auto care, doar dintr-o singură neatenţie la volan, poate produce daune de o valoare ridicată şi pe care el trebuie să le plătească. Lipsa sumelor necesare ar duce, însa, la litigii, uneori de lungă durată şi cu costuri mari, sau ar atrage alte tipuri de sancţiuni asupra sa.

Contractul de asigurare RCA se poate încheia cu oricare din societăţile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului – pe o perioada de 6 sau 12 luni în funcţie de opţiunea dvs. – vi se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.

Poliţa RCA este valabilă numai pe teritoriul României, în afara graniţelor fiind valabilă poliţa Carte Verde (document internaţional de asigurare pentru vehicule).